تاریخ : يکشنبه 29 مهر 1397
کد 15

گزارش اردوی کوهپیمایی و جلسه منطقه ای تربیت بدنی دانشگاه های منطقه 3 بمناسبت آغاز هفته تربیت بدنی

اردوی کوهپیمایی بمناسبت آغاز هفته تربیت بدنی

اردوی کوهپیمایی و جلسه منطقه تربیت بدنی دانشگاه های منطقه 3 در روز چهارشنبه هفته جاری  25 آبان بمناسبت آغاز هفته تربیت بدنی در دانشگاه بناب برگزار گردید. این کوهپیمایی با حضور حداکثری دانشگاه  شامل 6 دانشجوی دختر و تمامی کادر تربیت بدنی دانشگاه راس ساعت 10:30 شروع و با جلسه کادر تربیت بدنی دانشگاه ها راس ساعت 19 عصر به اتمام رسید. در این کوهپیمایی که با حضور 11 دانشگاه از منطقه اجرا شد دانشگاه هنر اسلامی تبریز جز معدود دانشگاه هایی بود که با لباس متحدالشکل و با تمام قوا شرکت کرده بود. در انتهای کوهپیمایی ضمن ابراز رضایت کامل دانشجویان از این برنامه عکس هایی به یادگار گرفته شد.

در جلسه منطقه از کلیه کادر تربیت بدنی دانشگاه بابت حضور فعال و میزبانی مسابقات تقدیر بعمل  آمد.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419969-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.