تاریخ : پنجشنبه 7 آذر 1398
کد 27

مسابقات فوتسال درون دانشگاهي دانشگاه هنر اسلامی تبریز برگزار شد

مسابقات فوتسال دانشجویی دانشگاه

فینال این مسابقات با حضور ریاست محترم دانشگاه اعضای هیات ریئسه مدیر تربیت بدنی و اعاضی تیم ملی فوتسال برگزار شد
  مسابقات فوتسال دانشجویی درون دانشگاهي دانشگاه هنر اسلامی تبریز جام وحدت با حضور ١٢ تيم  برگزار شد و قهرمان آن مشخص گردید.   فينال این مسابقات یکشنبه هفته جاری با حضور رياست محترم دانشگاه آقای دکتر کی نژاد و اعضاي هيات رئيسه و مديريت تربيت بدني دانشگاه آقای دکتر فراموشی  برگزار شد در این مراسم بازيكنان ملي پوش مس سونگون از جمله آقای علیرضا صمیمی كه با باعث دلگرامي و إيجاد انگيزه بين دانشجويان شده بود حضور داشتند، و در نهایت تیم شهرسازی 96 اول، تیم گرافیک 97 دوم ، تیم شهرسازی و معماری سوم و درنهایت ارشد معماری چهارم شدند. 
 تيم هاي برتر اين مسابقات به شرح ذیل است؛
مقام  اول: شهرسازي ٩٦ بازيكنان تيم ١- طاها حسيني ٢ امير محمد اكبري ٣اميد بداقلو ٤-علي امامعلي پور ٥-سينا مشتاقي ٦-علي مهرابي ٧- مهدي محمدي ٨ - كاويان منظمي
مقام دوم: گرافيگ ٩٧ بازيكنان تيم ١- محمد رضا عباسي ٢-علي اشرفي٣- بنيامين أميني ٤- برديا مروي٥- امير حسين مير معيني ٦- جعفر ميرزايي ٧-محمد زارعي٨- سجاد خورشيدي
مقام سوم: شهرسازي و معماري (ايران هنر) بازيكنان تيم ١-بهنام عالي ٢-مسعود هاشمي٣-سينا افشاري٤- مهدي شهيم٥- سينا فداكار ٥- افشين صلاحي ٧-علي بخشي٨- امير پور ملكي

                         مدیریت تربیت بدنی


 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419969-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.