تاریخ : جمعه 2 تير 1396
کد 9

گزارش اجرای برنامه های جشنواره ورزش های همگانی و هفته سلامت

ورزش دانشجویان دختر

ورزش دانشجویان دختر
 

عنوان برنامه:
1- طناب زنی و توزیع سیب سلامت

زمان برگزاری: 06/02/1396
محل برگزاری: خوابگاه نگارستان
نحوه اجرا:
تعداد 20 نفر از دانشجویان دختر در خوابگاه نگارستان در این مسابقه شرکت کردند که با ثبت رکورد بهترین زمان و حداکثر طناب زدن به ترتیب نفرات برتر مشخص شدند.
در پایان کارگاه آموزشی برگزار گردید که طی آن افراد حضور یافته به صرف سیب پذیرایی شدند.

اسامی نفرات برتر:
  شماره دانشجویی رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف
  94220614 چند رسانه ژیلا سعیدی 1
  94221114 فرش حمیده سلطانی 2
  95225647 هنر اسلامی زهرا عباسی 3
 

عنوان برنامه :
 2-  طناب کشی

زمان برگزاری: 24/02/1396
محل برگزاری: سالن تربیت بدنی
نحوه اجرا:

تعداد20 نفر از دانشجویان دختردر سالن تربیت بدنی دانشگاه شرکت کردند و با توجه به وزن به 5  گروه 4 نفره تقسیم بندی شدند و سه گروه توانستند به  مقام های  اول و دوم و سوم دست پیدا کنند.
 
 
 
 
 
 
نفرات برتر:
مقام های اول:
 
شماره تماس سال ورود به دانشگاه رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف
  1393 معماری مینا زادگان 1
      فرزانه احمدی 2
  1395 چندرسانه ای ویرا رنجبر 3
  1393 معماری بهاره ترابی 4
 
مقام های دوم:
  سال ورودبه دانشگاه رشته تحصیلی نام ونام خانوادگی ردیف
  1394 مرمت وحیده قره خانلو 1
  1391 مرمت هانیه مهری 2
  1391 هنراسلامی شیوا کاشانی 3
  1395 هنراسلامی زهرا عباسی  4
 
مقام های سوم:
شماره تماس سال ورودبه دانشگاه رشته تحصیلی نام ونام خانوادگی ردیف
  1391 هنراسلامی ساینا جاهدی 1
  1391 هنراسلامی کبری دشمن فکن 2
  1391 هنراسلامی فریبا فتحیان 3
      مهری کاظمی 4


عنوان برنامه :
         3- اردوی کوهنوردی قله پیرموسی

     از سری اردوهای دانشگاهی به مناسبت هفته سلامت دانشجویان دختر دانشگاه هنراسلامی تبریز
زمان برگزاری : 08/02/1396
محل برگزاری : قله پیرموسی
نحوه برگزاری :
 تعداد 40 نفر از دانشجویان دختر روز جمعه در اردوی کوهنوردی شرکت به عمل آوردند که ابتدا صبحانه در داخل اتوبوس صرف شد.


سپس بصورت ردیفی پشت سرهم به سمت قله کوه حرکت کردند درابتدای حرکت نرمش های صبحگاهی انجام دادند.
 

 سپس تا نزدیکی قله راه را پیمودند و با نشان دادن پلاکارت های اردوی کوهنوردی قله پیرموسی دانشگاه هنراسلامی تبریز 08/02/96 دوباره مسیر را به سمت پایین طی کردند و در دامنه کوه به صرف  ناهار
پرداختند. 

عنوان برنامه:
4- ویزیت رایگان و بررسی سلامت دانشجویان دختر
 

زمان برگزاری:03/02/1396
محل برگزاری: اتاق مشاوره سالن تربیت بدنی
نحوه اجرا:
تعداد30 نفر از دانشجویان دختردر اتاق مشاوره و تندرستی ضمن ویزیت رایگاه از طرف پزشک دانشگاه، مورد بررسی ترکیب بدنی نیز قرار گرفتند. این برنامه از سری برنامه های هفته سلامت برگزار گردید.

عنوان برنامه:
5-   ورزش صبحگاهی

زمان برگزاری: 07/02/1396
محل برگزاری: سالن تربیت بدنی دانشگاه
نحوه برگزاری:
این مراسم به مناسبت هفته سلامت در سالن ورزشی دانشگاه برگزار گردید که تعداد 40 نفر از دانشجویان دختر شرکت کرده بودند که درتایم مشخصی ورزش و نرمشهای صبحگاهی انجام شد و در پایان مراسم شرکت کنندگان با صبحانه پذیرایی شدند.
عنوان برنامه:
                6-  وسطی

زمان برگزاری: 21/02/1396
محل برگزاری: سالن تربیت بدنی
نحوه اجرا:
تعداد36 نفر از دانشجویان دختردر سالن تربیت بدنی دانشگاه شرکت کردند و به 4  گروه 4 نفره تقسیم بندی شدند که سه گروه توانستند به  مقام های  اول و دوم و سوم دست پیدا کنند.


نفرات برتر:
مقام های اول :
 
سال ورود به دانشگاه
رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف
    طیبه غلامی 1
    طاهره غلامی 2
    سپیده بهرامی 3
    زهرا عباسی 4
 
 
 
 
  


مقام های دوم:
سال ورودبه دانشگاه رشته تحصیلی نام ونام خانوادگی ردیف
    سهیلا ابهری 1
1391 هنر اسلامی سانیا جاهدی 2
1391 هنر اسلامی آرزو خواجوی 3
1391 هنر اسلامی شیوا کاشانی 4
 
مقام های سوم:
سال ورودبه دانشگاه رشته تحصیلی نام ونام خانوادگی ردیف
1392 چند رسانه ای زهرا شهپری پور 1
1391 هنراسلامی زینب مرادیان 2
1391 هنراسلامی کبری دشمن فکن 3
1391 هنر اسلامی فریبا فتحیان 4


عنوان برنامه:
7- ایستگاه شادی
زمان برگزاری: 28/02/1396
محل برگزاری: سالن تربیت بدنی
نحوه اجرا:
تعداد23 نفر از دانشجویان دختردر سالن تربیت بدنی دانشگاه حضور داشتند و در مسابقه شرکت کردند و در ایستگاه های نام برده به مسابقه پرداختند. کسانی که در مدت زمان کمتری موارد ایستگاه ها را طی کردند نفرات برتر این مسابقه شناخته شدند.
ایستگاه های شادی شامل موارد زیر می شد:
  1. جابه جایی توپ تنیس
  2. دراز و نشست
  3. پرتاب توپ والیبال در سبد
  4. دریبل بسکتبال
  5. دوی 20 متر
  6. پرتاب مدیسن بال
  7. دریبل فوتبال
  8. شوت داخل دروازه
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419969-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.