اخبار و رویدادها

کسب مقام اول در جشنواره ورزشهای همگانی دانشگاه های سراسری منطقه شمالغرب
مقام اول دانشجویان دختر دانشگاه

کسب مقام اول در جشنواره ورزشهای همگانی دختران دانشگاه های سراسری منطقه شمالغرب
سه شنبه بیست و دوم آبان 1397
يکشنبه بیست و نهم مهر 1397
دوشنبه بیست و نهم خرداد 1396
دوشنبه بیست و نهم خرداد 1396

امكانات و مجموعه هاي ورزشی دانشگاه

امكانات و مجموعه هاي ورزشی دانشگاه
دوشنبه بیست و نهم خرداد 1396

پرسنل و كادر اداري تربيت بدني دانشگاه

پرسنل و كادر اداري تربيت بدني دانشگاه
دوشنبه بیست و نهم خرداد 1396
پنجشنبه بیست و پنجم خرداد 1396

    تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

    کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419969-041   دورنگار :35412140-041

    کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.