اخبار و رویدادها

مسابقات کاتا رشته ورزشی جودو برای دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های سراسر کشور بصورت فضای مجازی برگزار می گردد.
دانشگاه شیراز میزبان مسابقات مجازی کاتا رشته ورزشی جودو ویژه دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های سراسر کشور شد.

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند؛ تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری با همکاری مدیریت تربیت بدنی دانشگاه شیراز مسابقات کاتا رشته ورزشی جودو برای دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های سراسر کشور بصورت فضای مجازی برگزار می کند.
پنجشنبه بیست و هفتم آبان 1400

مسابقات فوتسال دانشجویان دختر و پسر بصورت همگانی و در فضای مجازی برگزار می گردد.
دانشگاه تربیت مدرس تهران مسابقات فوتسال دانشجویان دختر و پسر بصورت همگانی و در فضای مجازی برگزار می کند.

دانشگاه تربیت مدرس تهران مسابقات فوتسال دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های سراسر کشور را بصورت همگانی و در فضای مجازی برگزار می کند.
پنجشنبه بیست و هفتم آبان 1400

مسابقات آمادگی جسمانی دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور
دانشگاه الزهراء تهران میزان مسابقات آمادگی جسمانی دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور

مسابقات آمادگی جسمانی دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور به میزبانی دانشگاه الزهراء تهران برگزار خواهد شد.
سه شنبه بیست و پنجم آبان 1400

مسابقات ایروبیک خلاق دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور
مسابقات ایروبیک خلاق دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور به میزبانی دانشگاه الزهرا

مسابقات ایروبیک خلاق دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور به میزبانی دانشگاه الزهرا در دو بخش خواهران و برادران بصورت مجزا برگزار می گردد.
سه شنبه هیجدهم آبان 1400

    تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

    کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419969-041   دورنگار :35412140-041

    کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.