اخبار و رویدادها

چهارشنبه بیست و چهارم اسفند 1401
چهارشنبه دهم اسفند 1401

تربیت بدنی دانشگاه هنر اسلامی تبریز جشنواره ورزش همگانی ویژه کارمندان و اعضای هیأت علمی برگزار می کند.
مسابقه دارت جشنواره ورزش همگانی کارمندان و اعضای هیأت علمی دانشگاه برگزار شد.

دکتر مسعود موذنی از دفتر ریاست دانشگاه عنوان نخست مسابقات دارت جشنواره ورزش همگانی کارمندان و اعضای هیأت علمی دانشگاه را کسب کرد.
پنجشنبه چهارم اسفند 1401

    تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

    کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419969-041   دورنگار :35412140-041

    کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.