اخبار و رویدادها

پنجمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر به میزبانی دانشگاه شهرکرد با شناخت تیم ها و نفرات برتر به کار خود پایان داد.
پنجمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر به میزبانی دانشگاه شهرکرد با شناخت تیم ها و نفرات برتر به کار خود پایان داد.

تیم های منتخب دانشجویان پسر دانشگاه هنر اسلامی تبریز در رشته های دوچرخه سواری، فریزبی و هفت سنگ مهارتی در پنجمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر به میزبانی دانشگاه شهرکرد شرکت نمودند.
چهارشنبه نهم شهريور 1401

دانشجویان دختر دانشگاه هنر اسلامی تبریز با حجاب برتر در پنجمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان سراسر کشور شرکت کردند.
دانشجویان دختر دانشگاه هنر اسلامی تبریز با حجاب برتر در پنجمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان سراسر کشور شرکت کردند.

پنجمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور به میزبانی دانشگاه شهرکرد برگزار شد. در این رویداد مهم ورزشی که هر دو سال یک بار به میزبانی یکی از دانشگاه های سراسری کشور برگزار می گردد، بیش از 2500 دانشجو در رشته های هندپولو، آمادگی جسمانی، دوچرخه سواری، هفت ...
چهارشنبه نهم شهريور 1401

    تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

    کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419969-041   دورنگار :35412140-041

    کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.