تاریخ : پنجشنبه 30 بهمن 1399
کد 36

بخشنامه اجرائی مسابقات آمادگی جسمانی قهرمانی دانشجویان دانشگاه های کشور

بخشنامه اجرائی مسابقات آمادگی جسمانی قهرمانی دانشجویان دانشگاه های کشور

بخشنامه اجرائی مسابقات آمادگی جسمانی قهرمانی دانشجویان دانشگاه های کشور از طرف انجمن اسکواش دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری صادر شد.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419969-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.