انجمن های ورزشی
تربیت بدنی دانشگاه با اذعان به این نکته که ورزش همیشه نیازمند نیروی انسانی متخصص و کاربلد و همواره جوان و با انگیزه می باشد و با حضور دانشجویان پرشور و نشاط می توان به اهداف ورزش و تربیت بدنی دست یافت مبادرت به تسهیم امورات ورزشی و واگذاری اجرای برنامه های ورزشی به دانشجویان نموده است.
این واگذاری در 3 بخش قابلیت اجرایی دارد.

اعضای نهضت داوطبی:
دانشجویان علاقمند به فعالیت های ورزشی و دارای توانمندیهای ویژه با همکاری در اجرای رویدادهای ورزشی و میزبانی مسابقات مختلف در قالب اعضای نهضت داوطلبی به ارائه خدمات می پردازند. از جمله فعالیت های نهضت داوطلبی که در سال 1398 نمود بسیار یافت میزبانی شایسته مسابقات بدمینتون دانشجویان دختر و پسر دانشگاههای منطقه 2 کشور و میزبانی مسابقات والیبال کارکنان دولت در استان آذربایجانشرقی و همچنین میزبانی 3 مسابقه مهم المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دانشگاههای استان آذربایجانشرقی بود که اعضای نهضت داوطلبی در برگزاری این رویدادهای بزرگ سهم بسزائی داشتند.

انجمن های ورزشی تخصصی
دانشجویان فعال در حوزه ورزشی و علاقمند به رشته های ورزشی با حضور در سالن های ورزشی و ارتباط مستمر و مداوم با مسئولین تربیت بدنی دانشگاه و دانشجویان نسبت به درخواست و تشکیل کلاس هی آموزشی، برگزاری کارگاهها و دوره های دانش افزائی و همچنین برگزاری مسابقات تدارکاتی  اقدام می نمایند. این ارتباط دو سویه در پیشبرد اهداف تربیت بدنی و سوق دادن دانشجویان به فعالیت های جسمانی تأثیر بسزائی در روند رو به رشد استفاده کننده گان از امکانات ورزشی دانشگاه داشته است.

انجمن های ورزشی دانشکده
انجمن های ورزشی دانشکده با هدف برقراری ارتباط مستقیم و مثمر ثمر تربیت بدنی دانشگاه با دانشجویان و دانشکده، بر طبق بخشنامه ارسالی تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری تشکیل و بصورت انتخابات و ثبت نام از کاندایدها و  علاقمندان فعالیت در حوزه ورزشی می پردازد.  

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419969-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.