تاریخ : دوشنبه 26 آبان 1399
کد 30

بخشنامه مسابقات همگانی دانشجویان دانشگاه های کشور

تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری مسابقات ورزش های همگانی دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور را بصورت مجازی برگزار می نماید. بخشنامه برگزاری مسابقات به پیوست می باشد.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419969-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.