تاریخ : پنجشنبه 26 فروردين 1400
کد 40

مسابقات مجازی ورزش های الکترونیک قهرمانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری با همکاری دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می کند.

تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری با همکاری دانشگاه علامه طباطبائی، مسابقات مجازی ورزش های الکترونیک قهرمانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور را برگزار می کند. شرایط ثبت نام و نحوه برگزاری مسابقات به شرح ذیل می باشد.
تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419969-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.