اخبار و رویدادها

آغاز ثبت نام چهارمین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان شاهدو ایثارگر وزارت علوم

تربیت بدنی دانشگاه با همکاری گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر جهت تشکیل تیم های منتخب دعوت می نماید.
شنبه هشتم بهمن 1401

    تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

    کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419969-041   دورنگار :35412140-041

    کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.