گزارش عملکرد سال 1396
گزارش عملکرد سال 1397
             جشنواره ورزشی بهاره
             جشنواره ورزشی پاییزه
             جشنواره ورزشی زمستانه
             ورزش کارکنان
             مسابقات قهرمانی دانشگاههای منطقه

گزارش عملکرد سال 1398
- جشنواره ورزش بهاره
- جشنواره ورزشی پائیزه
- جشنواره ورزشی زمستانه
- گزارش المپیاد ورزش های همگانی دانشگاه های استان
- گزارش المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دانشگاه های کشور
- مسابقات قهرمانی دانشجویان دانشگاه های منطقه
- ورزش کارکنان

گزارش عملکرد سال 1399

گزارش عملکرد سال 1400
- مراسم گرامیداشت سالروز رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب و نمایشگاه عکس کاروان دوچرخه سواری

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419969-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.