واحد مشاوره و تندرستی
     اتاق مشاوره و تندرستی دانشگاه با مجهز بودن به دستگاه های آنالیز ترکیب بدنی، داینامومتر، صفحه شطرنجی و کیت تشخیص ناهنجاری های جسمانی و با حضور کارشناسان تربیت بدنی همه روزه مطابق با برنامه ذیل آماده ارائه خدمات تشخیصی و ارزیابی ناهنجاری های جسمانی و ارائه برنامه های تمرینی می باشد.

خواهران: روزهای فرد از ساعت 9 تا 11
برادران: روزهای زوج از ساعت 8 تا 10

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419969-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.